AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-02-05

Vårdpatrullens rapport

Hur väl fungerar länets drygt 200 vårdcentraler för oss äldre? Det var frågan som de fyra pensionärsorganisationerna, PRO, RPG, SKPF och SPF bestämt sig för att undersöka.

Den 10 oktober presenterades Vårdcentralspatrullens rapport vid ett välbesökt möte i Landstingshuset. Rapporten presenterades av projektledaren Ritva Elgh som började med att tacka alla de 150 medlemmar som deltagit vid intervjuerna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har backat upp undersökningen och också skickat introduktionsbrev till vårdcentralerna. Personliga intervjuer genomfördes med 130 vårdcentraler (66% svarsfrekvens) under vår och försommar 2019. De enskilda resultaten för varje deltagande vårdcentral har skickats till respektive vårdcentral.

Vad blev då patrullens resultat? Lever vårdcentralerna upp till de kriterier/krav som ställs? Ja och nej!

Det finns mycket att förbättra och kraven borde ställas högre.

V?ntetiden till icke akuta läkarbesök är ett bekymmer och kanske den allvarligaste kritiken. Mer än hälften får vänta två veckor eller mer. Samarbetet med hemsjukvården tycks däremot fungera bra. Den fysiska miljön, speciellt receptionen, behöver i många fall ses över vad gäller avskildhet och anpassade sittmöbler. Något som inte borde vara svårt att åtgärda.

Vi över 65 år står för 80% av vårdkonsumtionen, så vi är en viktig grupp. Flera vårdcentraler är också intresserade av att ordna grupper för att diskutera kring vårdcentralens utveckling.

Presentationen avslutades med en livlig frågestund och Marina Skarböevik från Hälso- och sjukvårdsnämnden tackade för det nedlagda arbetet som hon tyckte hade genomförts mycket snabbare än om undersökningen hade gjorts av myndigheten i egen regi.

Undersökningen kommer kanske att upprepas om några år.

/ 2019-10-10
Ritva Elg, SPF Stockholmsdistriktet, ledamot

Ändra | Ny

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.