AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-02-05

Rapport från Nordostgruppen

SPF-föreningen i norr om Stockholm samverkar i Nordostgruppen, bl.a. om resor.

I september var Idun värd för Nordostgruppens möte. Vi fick en första rapport från den undersökning, Vårdcentralspatrullen, som Stockholmsdistriktet genomfört. Rapporten finns att hämta på Stockholmsdistriktets hemsida. Se även artikeln Vårdpatrullens rapport, nedan av Ritva Elg. 

Vi diskuterade också den motion som ska behandlas på SPFS kongress i sommar. Kongressen kommer att hållas i juni. Motionen heter Boendepolitiskt program. Idun har svarat på remissen, där vi framför allt betonar att de ekonomiska konsekvenserna för seniorer i samband med byte av bostad ska förtydligas.

Vi diskuterade behovet av trygghetsboende och bekymmer inom sjukvården.

I november är det ett möte som hantera de motioner som ska behandlas på kongressen i sommar. Idun kommer att skicka in en motion om att det ska utformas ett vårdpolitiskt program. Förslag till nya stadgar ska också behandlas. Idun har svarat på motionen, vi redogör närmare om de nya stadgarna i nästa medlemsblad.

I sedvanlig ordning gick vi sedan igenom nyheter från varje förening. Det är alltid intressant och upplysande om vad andra föreningar håller på med.

Nästa möte är i januari 2020 i Åkersberga.

/Gull Axén

Ändra | Ny

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.