AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2019-12-05

Vi fick en ordentlig genomgång av hur planerna för Ginnungagap framskrider. Vi fick se många skisser på hur husen är tänkta att se ut och kartan över var det är tänkt att vara park och var korttidsboendet ska ligga. Ca 70 synpunkter hade kommit innan perioden för synpunkter gått ut sista augusti, många från omkringliggande grannfastigheter. Många av synpunkterna gällde färgsättning och höjd på fastigheterna.

Ginnungagap

Detaljplanen hanterades i fastighetsnämnden i slutet av oktober med byggstart tidigast 2021 och inflyttning tidigast 2023. Detaljplanen kan komma att Overklagas.

Carina Erlandsson redogjorde för hur kommunens nya mål påverkar Socialnämnden. Man har tagit fram en ny målmodell med nyckeltal:

  • Säkerställa god kvalité till brukarna
  • Attraktivitet för personal i sjukvård och omsorg
  • Effektivitet, kostnadseffektivitet och kvalitet
  • Utveckling av tillgängligheten genom enkät.

Budgeten är tagen i kommunfullmäktige. Den är stram och snål och det blir ingen uppräkning av "pengen". Hemtjänsten i kommunal regi läggs ner. 

Socialkontoret informerade om att Seniordagen är den 12 november

Verksamheter inom hemtjänsten måste ha godkänt tillstånd från IVO (Institutet för vård och omsorg). Alla personer som anställs inom hemtjänsten kontrolleras mot belastningsregistret.

Det finns inga beslut om seniorbostäder. Städningen i Kevinge Seniorboende diskuterades, städningen under sommarmånad erna har varit undermålig.

Bland övriga frågor diskuterades var tillgängligheten för rullstolsbundna på boendets utomhusaktiviteter på Klingsta. 

Närtrafiken får ett par nya hållplatser. 

Idun hade ställt ett antal frågor, bland annat frågor i anslutning till det Boendepolitiska programmet som SPF Förbundet håller på med.

Vi hade också ställt fråga om det förkommer att bostäder avsedda för seniorer utlånats till andra behövande och fick svaret att detta förekommit, bl.a. till nyanlända barnfamiljer (gäller Enebyberg). Ansvaret för seniorbostäderna överflyttas till Fastighetskontoret.

Nästa möte i KPR blir i början av december.

Gull Axén

Ändra | Ny

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.