AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-05-26

Styrelse och funktionärer

Gull Axén
gull.axen@telia.com, 070-472 91 71
Ordförande

Började i styrelsen som kassör 2013, ordförande sedan 2016.

Utbildad ekonom som varit verksam både i privata företag och företag ägda av Stockholms stad. Bor i Djursholm på gränsen till Stocksund. Aktiv i gruppen som kör grannsamverkansbilen, sjunger i Danderyds Sångensemle och spelar gärna golf.

Gunvor Sahlqvist
gunvor.matilda1@gmail.com, 08 - 755 70 80
Kassör

Gabriella Zaunders
spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
Medlemssekreterare

Hans Iwan Bratt
hibratt@gmail.com, 070-779 779 6

Varit vd för IT-företagens branschorganisation. Haft olika uppdrag inom IT sedan 1969.

Startade elevråd i Bromma HAL 1962 och blev ordförande för SECO 1963. Har alltså gått från att företräda skolelever till att representera seiorer. Var 1964-1965 redaktionssekreterare på veckotidningen Idun/Veckojournalen, så kontakten med Idun är gammal.

I styrelsen sedan 2018. Bor på Hästhagsvägen 2. Arbetar med föreningens webbar. Aktiv i föreningen Nora torgs framtid.

Lennart Grabe
lennart@grabe.se, 08 - 755 04 66

Anita Enflo
anita.enflo@gmail.com, 070 378 48 92

Torsten Sjögren
sjogren.torsten@telia.com, 070 - 627 24 45

Owe Svantegård
owe.svantegard@gmail.com, 073-755 41 07

Funktionsansvariga

Redaktör & annonsansvarig
Christina Thyblad christina.thyblad@telia.com 0730 - 21 61 54

Webbansvarig
Hans Iwan Bratt hibratt@gmail.com, 070-779 779 6

KPR-ledamöter
Gull Axén, ord gull.axen@telia.com 070 - 472 91 71
Gabriella Zaunders, ord spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
Hans Iwan Bratt, suppl  hibratt@gmail.com, 070-779 779 6
Lennart Grabe, suppl lennart@grabe.se, 08 - 755 04 66

Representanter i Sjukvårdsgruppen
Jan Halldin, ord jan.halldin@gmail.com 076-785 10 25
Gabriella Zaunders, suppl spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
(Behandlas på nästkommande styrelsemöte)

Kontaktperson för förtroenderåden
Vakant

Programgruppen
Gull Axén, Torsten Sjögren, Lennart Grabe, Hans Iwan Bratt

Redaktionsgruppen
Christina Thyblad, Gull Axén, Torsten Sjögren, Hans Iwan Bratt

Bridge
Åsa Orrgård asa.orrfard@telia.com 08-755 69 93

Golf
Ingegerd Linton lintoningegerd@gmail.com 0709 - 66 56 65

Rättsombud
Tom Tyblad tom.tyblad@telia.com 070 - 300 98 65

Trafikombud
Vakant

Revisorer
Sven Hedman, ord sving.hedman@gmail.com 08 - 755 22 28
Monica Wikman, ord monica.wikman@tele2.se 08 - 655 11 31
Marie Gadd, suppl marie.gadd@swipnet.se 08 - 755 41 21
Ingrid Fürstenbach, suppl ingrid.furstenbach.se 070 - 878 35 10

Valberedning
Tom Thyblad (sammankallande) tom.thyblad@telia.com 08 - 755 22 28
Vera Håkansson hakansson62@hotmail.com 08 - 655 11 31
Erik Rossander erik.rossander@telia.com 070 - 887 75 03

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.