AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-12-05

KPR 23 november 

Mötet genomfördes digitalt.

Först fick vi en redovisning av läget för Ginnungagap. Detaljplanen är överklagad till Mark- och Miljödomstolen, men arbetet fortsätter med en undersökning av synpunkter på gestaltning och utformning. Man kan på kommunens hemsida delta med synpunkter.

Frågan om vad som händer med Solgården ligger på is.

Sjukgymnastik på äldreboendena, sker både individuellt och i grupp. För sjukgymnastik för personer som har hemtjänst gäller vad som erbjuds inom primärvården.

Brukarundersökning av privatiseringen av hemtjänsten kommer att ingå i den övergripande årliga kvalitetsuppföljning som sker med enkät som publiceras i augusti 2021. De problem som uppdagades i den senaste undersökningen har delvis åtgärdats, gäller bl.a. rehab, fler timmar och personal som erbjuds. Kvalitéten i hemtjänsten säkerställs gen den årliga avtalsuppföljningen.

WIFI i för de boende i Kevingehuset hänger samman med det projekt om seniorbostäder som pågår.

Ett projekt som undersöker om Kevingehuset kan bli ett trygghetsboend pågår. Referensgruppen har fått komma med synpunkter och alla synpunkter är välkomna.

Pandemin har resulterat i att man i många fall väljer hemtjänst i stället för vård/omsorgsboende. Det finns därför för närvarande ett överskott av platser på vård-/omsorgsboenden.  Ny hemtjänstutförare är Aleggio, Solskens omsorg är inte längre hemtjänstutförare i kommunen.

Påverkan på äldreboendena under ”andra vågen” har varit vissa problem med bemanningen. Det har varit kö till provtagning men nu har personalen börjat återvända. Det finns bra tillgång till skyddsutrustning och kommunen har sedan i våras ett beredskapslager. Alla kommunala verksamheter är inställda: dagverksamheter, seniorträffar mm. Rehab för covid-19 ingår för vård/ omsorgsboende. För hemtjänsten gäller primärvården.

Socialnämnden har fått i uppdrag att utveckla hemtjänsten med individen i centrum och avancerad sjukvård i hemmet. Även undersöka trygghetslarm.  

Budgeten för Socialnämnden har räknats uppmed 1 %, tillägg för volymförändringar.

Vissa seniorbostäder håller inte måttet. Socialkontoret är tacksam för våra synpunkter om detta.

Gull Axén

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.