AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-11-17

Ordförande har ordet

title
Gull Axen har ordet

Vad ska man säga så här efter nästan 10 månader efter Coronas utbrott och med ingen slutpunkt i sikte? Det känns som om hela tillvaron stannat av. Vad ska man göra? Det är ju trots allt skönt att vi seniorer sedan ett tag är vanliga människor, inte en hopbuntad grupp 70+are. Vi har varit duktiga och ansvarstagande i vårt sätt att vara och kommer nog att fortsätta med det. Vi har ju livserfarenhet och förstår hur viktigt det är att följa rekommendationer.

Våra aktiviteter har gått i stå. Vi vågar inte ordna några aktiviteter inomhus längre, utan försöker hitta på saker att göra utomhus. Men nu går vi in i den mörka årstiden så det är inte så lätt när man vill vara inomhus. Vi hade tänkt att vi skulle kunnat göra några dagsutflykter med buss under hösten, men de saker man skulle kunna göra på de orter vi tänkt besöka, muséer, hantverkare mm har stängt för årstiden. Så, vad återstår? Promenader!

title
Stora Värtan. Foto: Gabriella Zaunders.

Några rapporter om olika möten vi deltar i finns inte. Alla möten vi brukar ha med föreningarna inom nordostgruppen, sjukvårdsgruppen mm har varit inställda. En kort rapport från KPR finns dock.

De möten som ändå skett sker digitalt. Vi har börjat ha våra styrelsemöten digitalt, det fungerar förvånansvärt bra. Andra möten är årsstämman för Stockholmsdistriktet och ordförandekonferens.

Vi försöker dock ha något att skriva om. Jag fick ett trevligt mail från en SPF-are från Skåne som gärna vill dela med sig av sina tankar om golf.

Det finns ingen kallelse till årsmötet i det kommande numret av vår tidning, vilket det skulle ha gjort. Det blir inte som vanligt, inte ett trevligt möte med kaffe och semla. Förbundet rekommenderar alla föreningar att antingen senarelägga mötet, att ha ett digitalt möte eller ett möte ”per capsulam”. Vi har valt det första alternativet. Valberedningen får längre tid på sig att hitta nya kandidater, vilket verkligen behövs. Läs Valberedningens appell och hör av dig att du vill ställa upp! T.ex. måste vår kassör ersättas, det är en viktig funktion.

Varma men gråa novemberhälsningar med tillönskan om en trivsam jul med kanske lite snö utanför fönstret som gör tillvaron lite ljusare.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.