AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15

2020-10-02

Rapport från möte i KPR

Det var inget möte i KPR under senare delen av våren, så det första mötet sedan februari hölls i september.

Vi fick en rapport om eventuellt nytt vård- och omsorgsboende som det skrivits om. Det skulle ligga i Sätra äng på en tomt som kyrkan äger. Planerna är i mycket tidigt skede och det är osäkert om planen alls blir av.

Detaljplanen för Ginnungagap är antagen. Nu väntar bygglov.

Föreningarna får uppta sin verksamhet så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är framför allt viktigt att man håller avstånd.

Socialchefen redogjorde för hur man hanterat krisen som uppstod i och med Corona. En krisorganisation kom snabbt på plats och kommunen samverkade med alla vård- och omsorgsutförare. Detta har medfört att man kunnat hantera alla uppkomna situationer. Smittspridningen har varit mycket begränsad och i de flesta verksamheter inte förkommit alls. Skyddsutrustning har varit tillgänglig hela tiden. Seniorträffar, dagverksamhet och välkomstcenter har fått stänga och det har rått besöksförbud på vård- och omsorgsboenden.

Avvecklingen av hemtjänsten i egen regi har gått mycket bra. De privata utförarna tillfrågades innan hur många nya kunder du kunde ta emot och biståndshandläggarna gjorde upp en plan för hur överflyttningen skulle ske. 

Uppdraget att utreda inriktningen för seniorbostäder pågår. Rapport om läget kommer att redovisas på KPR-mötet i november.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.