AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

Två miljoner har hjärt-kärlsjukdom

Hjärtforskaren Gorav Batra från Uppsala Universitet besökte vår förening den 27 november och informerade om förmaksflimmer, bl.a. om sin egen forskning för att förbättra prognosen för dem som diagnostiserats med sjukdomen.

Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.

Paradoxalt nog beror de här alarmerande siffrorna till stor del på framgångsrik forskning. Att allt fler människor lever med hjärt-kärlsjukdom hänger nämligen samman med att allt färre dör i akuta tillstånd som hjärtinfarkt och stroke. Och det har vi forskningen att tacka för.

Sammantaget har dödligheten i hjärtinfarkt minskat från omkring 200 till runt 75 dödsfall per 100 000 invånare – på bara 15 år.

En fantastisk utveckling som har få motsvarigheter inom medicinen som helhet.

Men dessvärre talar det mesta för att den positiva utvecklingen är på väg att vända. Under de senaste decennierna har våra levnadsmönster förändrats drastiskt. Stillasittande, övervikt och diabetes – som alla är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom – ökar idag i samhället. Men eftersom livsstilsförändringarna i hög grad gäller unga har de ännu inte hunnit slå igenom i statistiken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är oerhört angeläget att forskningen får förutsättningar att följa den här förändringen och bidra till lösningar på de utmaningar som står för dörren. 

Läs mer på Hjärt-lungfondens webb.

Gorav Batra berättar om sin forskning i denna film (visas i eget fönster).

0

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.