AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFseniorernaFöreningen i Danderyd Bli medlemInbjudanLogga inVillkor
2021-04-15
usermacro

Motion för sjukvårdspolitiskt program

SPF Idun i Danderyd motionerar till SPFs rikskongress att förbundet bör ta fram ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program.

Vårdsituationen i Sverige blir allt mer problematisk. I synnerhet gäller detta oss äldre. Det saknas vårdpersonal och läkare verksamma ute bland patienterna.  Det finns också alldeles för få geriatriker.

På samma sätt som att det nu tagits fram ett boendepolitiskt program bör det också finnas ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program som analyserar de modeller som idag styr hälso- och sjukvården och som på ett konkret sätt anger vilka åtgärd som SPF önskar se genomförda i närtid. Ett sådant program ska kunna användas för att påverka politiken på såväl riksnivå som på regional och kommunal nivå.

Vi yrkar därför att SPF tar fram ett hälso- och sjukvårdpolitiskt program.

SPF Seniorerna Idun Danderyd

Gull Axen, ordförande

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.