AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

Rapport från Nordostgruppen

SPF-föreningen i norr om Stockholm samverkar i Nordostgruppen, bl.a. om resor.

I september var Idun värd för Nordostgruppens möte. Vi fick en första rapport från den undersökning, Vårdcentralspatrullen, som Stockholmsdistriktet genomfört. Rapporten finns att hämta på Stockholmsdistriktets hemsida. Se även artikeln Vårdpatrullens rapport, nedan av Ritva Elg. 

Vi diskuterade också den motion som ska behandlas på SPFS kongress i sommar. Kongressen kommer att hållas i juni. Motionen heter Boendepolitiskt program. Idun har svarat på remissen, där vi framför allt betonar att de ekonomiska konsekvenserna för seniorer i samband med byte av bostad ska förtydligas.

Vi diskuterade behovet av trygghetsboende och bekymmer inom sjukvården.

I november är det ett möte som hantera de motioner som ska behandlas på kongressen i sommar. Idun kommer att skicka in en motion om att det ska utformas ett vårdpolitiskt program. Förslag till nya stadgar ska också behandlas. Idun har svarat på motionen, vi redogör närmare om de nya stadgarna i nästa medlemsblad.

I sedvanlig ordning gick vi sedan igenom nyheter från varje förening. Det är alltid intressant och upplysande om vad andra föreningar håller på med.

Nästa möte är i januari 2020 i Åkersberga.

/Gull Axén

Vårdpatrullens rapport

Hur väl fungerar länets drygt 200 vårdcentraler för oss äldre? Det var frågan som de fyra pensionärsorganisationerna, PRO, RPG, SKPF och SPF bestämt sig för att undersöka.

Den 10 oktober presenterades Vårdcentralspatrullens rapport vid ett välbesökt möte i Landstingshuset. Rapporten presenterades av projektledaren Ritva Elgh som började med att tacka alla de 150 medlemmar som deltagit vid intervjuerna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har backat upp undersökningen och också skickat introduktionsbrev till vårdcentralerna. Personliga intervjuer genomfördes med 130 vårdcentraler (66% svarsfrekvens) under vår och försommar 2019. De enskilda resultaten för varje deltagande vårdcentral har skickats till respektive vårdcentral.

Vad blev då patrullens resultat? Lever vårdcentralerna upp till de kriterier/krav som ställs? Ja och nej!

Det finns mycket att förbättra och kraven borde ställas högre.

V?ntetiden till icke akuta läkarbesök är ett bekymmer och kanske den allvarligaste kritiken. Mer än hälften får vänta två veckor eller mer. Samarbetet med hemsjukvården tycks däremot fungera bra. Den fysiska miljön, speciellt receptionen, behöver i många fall ses över vad gäller avskildhet och anpassade sittmöbler. Något som inte borde vara svårt att åtgärda.

Vi över 65 år står för 80% av vårdkonsumtionen, så vi är en viktig grupp. Flera vårdcentraler är också intresserade av att ordna grupper för att diskutera kring vårdcentralens utveckling.

Presentationen avslutades med en livlig frågestund och Marina Skarböevik från Hälso- och sjukvårdsnämnden tackade för det nedlagda arbetet som hon tyckte hade genomförts mycket snabbare än om undersökningen hade gjorts av myndigheten i egen regi.

Undersökningen kommer kanske att upprepas om några år.

/ 2019-10-10
Ritva Elg, SPF Stockholmsdistriktet, ledamot

Styrelse och funktionärer

Gull Axén
gull.axen@telia.com, 070-472 91 71
Ordförande

Började i styrelsen som kassör 2013, ordförande sedan 2016.

Utbildad ekonom som varit verksam både i privata företag och företag ägda av Stockholms stad. Bor i Djursholm på gränsen till Stocksund. Aktiv i gruppen som kör grannsamverkansbilen, sjunger i Danderyds Sångensemle och spelar gärna golf.

Gunvor Sahlqvist
gunvor.matilda1@gmail.com, 08 - 755 70 80
Kassör

Gabriella Zaunders
spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
Medlemssekreterare

Hans Iwan Bratt
hibratt@gmail.com, 070-779 779 6

Varit vd för IT-företagens branschorganisation. Haft olika uppdrag inom IT sedan 1969.

Startade elevråd i Bromma HAL 1962 och blev ordförande för SECO 1963. Har alltså gått från att företräda skolelever till att representera seiorer. Var 1964-1965 redaktionssekreterare på veckotidningen Idun/Veckojournalen, så kontakten med Idun är gammal.

I styrelsen sedan 2018. Bor på Hästhagsvägen 2. Arbetar med föreningens webbar. Aktiv i föreningen Nora torgs framtid.

Lennart Grabe
lennart@grabe.se, 08 - 755 04 66

Anita Enflo
anita.enflo@gmail.com, 070 378 48 92

Torsten Sjögren
sjogren.torsten@telia.com, 070 - 627 24 45

Owe Svantegård
owe.svantegard@gmail.com, 073-755 41 07

Funktionsansvariga

Redaktör & annonsansvarig
Christina Thyblad christina.thyblad@telia.com 0730 - 21 61 54

Webbansvarig
Hans Iwan Bratt hibratt@gmail.com, 070-779 779 6

KPR-ledamöter
Gull Axén, ord gull.axen@telia.com 070 - 472 91 71
Gabriella Zaunders, ord spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
Hans Iwan Bratt, suppl  hibratt@gmail.com, 070-779 779 6
Lennart Grabe, suppl lennart@grabe.se, 08 - 755 04 66

Representanter i Sjukvårdsgruppen
Jan Halldin, ord jan.halldin@gmail.com 076-785 10 25
Gabriella Zaunders, suppl spf.idun.medlem@telia.com, 070-752 30 36
(Behandlas på nästkommande styrelsemöte)

Kontaktperson för förtroenderåden
Vakant

Programgruppen
Gull Axén, Torsten Sjögren, Lennart Grabe, Hans Iwan Bratt

Redaktionsgruppen
Christina Thyblad, Gull Axén, Torsten Sjögren, Hans Iwan Bratt

Bridge
Åsa Orrgård asa.orrfard@telia.com 08-755 69 93

Golf
Ingegerd Linton lintoningegerd@gmail.com 0709 - 66 56 65

Rättsombud
Tom Tyblad tom.tyblad@telia.com 070 - 300 98 65

Trafikombud
Vakant

Revisorer
Sven Hedman, ord sving.hedman@gmail.com 08 - 755 22 28
Monica Wikman, ord monica.wikman@tele2.se 08 - 655 11 31
Marie Gadd, suppl marie.gadd@swipnet.se 08 - 755 41 21
Ingrid Fürstenbach, suppl ingrid.furstenbach.se 070 - 878 35 10

Valberedning
Tom Thyblad (sammankallande) tom.thyblad@telia.com 08 - 755 22 28
Vera Håkansson hakansson62@hotmail.com 08 - 655 11 31
Erik Rossander erik.rossander@telia.com 070 - 887 75 03

Föreningens historia

SPF Seniorerna Idun Danderyd bildades 1976. Varför blev blev Idun en del av namnet?

Vem var Idun? Inte direkt någon gammal kommuninnevånare som gjort hedersvårda insatser för oss äldre långt tillbaka i tiden. Nej, Idun var gudinna i den nordiska mytologin. Vi har ju många gatu- och kvartersnamn som hämtats därifrån.

Idun var gift med Brage, skaldekonstens och diktandets/berättandets gud. Det var Iduns uppgift att bl.a. bevara de besynnerliga äpplena asagudarna hade i sin ägo, och som skänkte innehavaren den eviga ungdomen, en strävan som löpt som en röd tråd genom alla samhällen och samhällsklasser genom alla tider. Idun hade ett skrin där hon förvarade 11 gyllene äpplen - livets äpplen, som aldrig kunde ta slut. Dessa äpplen gav hon till varje as och asynja från 25-årsdagen och framåt för att de aldrig skulle åldras.

I Snorres Edda berättas det om hur Loke lockar ut Idun ur Asgård så att jätten Tjaste kan stjäla livets äpplen. Asarna börjar då att åldras och få känna på hur det var att bli "pensionär". De tvingar därför Loke att hämta tillbaka Idun. Han gör detta genom att förvandla sig själv till en fågel och Idun till en nöt. Han tar nöten i näbben och flyger med Tjaste (numera örn) hack i hälarna. Gudarna reser upp en mur av spån, och så fort Loke flugit in över denna tänder de på muren så att jätten Tjaste brinner upp.

Idun dyker upp i en brytningstid, där det kvinnodominerade samhället byts ut mot ett starkare manligt inflytande när den råa muskelstyrkan blev mer påtaglig i det agrara samhällets början. "Veckotidningen Idun" grundade i slutet av år 1887 av Johan Fritjof Hellberg. I tidningen samsades en stor bredd av aktuella reportage, debatt (bland annat i jämställdhetsfrågor) och skönlitterära inslag. Så småningom slogs denna skrift samman med Vecko-Journalen med det kreativa namnet "Idun-Veckojournalen".

Vår förening bildades i juni 1976. I kommunen fanns då PRO, men Märta Almgren och Ingrid Andrén tyckte att det borde också finnas en icke-socialistisk pensionärsförening. Denna skulle vara politisk helt oberoende. Därför bildades vår pensionärsförening Idun.

Ordföranden sedan start:

1976 – 1979 Bengt Peterelius

1979 – 1985 Ragnar Ivestedt

1985 – 1986 Edvard av Sandberg

1986 – 1987 Göran Exerman

1987 – 1989 Allan Brandt

1987 – 1993 Leif Possenius

1993 – 2002 Birgit Ljung

2002 – 2003 Ann-Marie Calander

2003 – 2005 Elisabeth Carlberg

2005 – 2009 Berit Kuylenstierna

2009 -- 2016 Tom Thyblad

2016  -           Gull Axén

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.