AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

Stockholm den 26 mars 2020

Dags att gå på muséum!

Vi som isolerar oss i hemmen kan gå på muséum - om det är virtuellt. Besök t.ex. Louvren Pet!te Galer!e. Det är enkelt att röra sig mellan och inom rummen. Beskrivningarna är på franska, men bildernas språk är globalt.

Google Arts Culture (https://artsandculture.google.com/) har ett enormt utbud av virtuella och andra upplevelser. Besök Taj Mahal. Och Guggenheim Museum . Eller Upptäck världens äldsta konstgalleri Chauvet-grottan. Eller gör en tavla av dig själv med ArtSelfie. Besök Giraffatitan dinsours i Berlin - livs levande virtuellt.

Eller studera van Gogh i detalj

Stockholm den 14 mars 2020

Utflykter ställs in

Med anledning av Coronaviruset så ställs utflykterna till Älvkarlebyn och Birka in. 

 

Stockholm den 10 mars 2020

Corona-viruset och SPF Seniorerna

Idag har Folkhälsomyndigheten informerat att de ser tecken på en samhällsspridning av corona-viruset i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

SPF Seniorerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget så rekommenderar myndigheten inte att allmänna sammankomster ska ställas in. Ordinarie föreningsverksamhet kan därför genomföras om föreningen så önskar. Myndigheten har även en generell rekommendation att allmänheten inte i onödan ska besöka sjukhus eller äldreboenden. Det innebär att SPF Seniorerna rekommenderar att föreningsaktiviteter på sjukhus och äldreboenden bör ställs in tills vidare. Även volontärverksamhet som till exempel sjukbesök hos äldre bör genomföras med stor restriktivitet om det finns symtom på luftvägsinfektion.

SPF Seniorerna rekommenderar att ni följer informationen på Folkhälsomyndighetens och 1177 Vårdguidens hemsidor.

Peter Sikström
Generalsekreterare SPF Seniorerna

 

Kom med i sjukvårdsgruppen!

Du som är pensionerad sjukvårdsarbetare. Kom och delta i IDUNs sjukvårdsgrupp som sammanträder 3-4 gånger per termin.

Vi söker pensionerade sjukvårdsarbetare gärna "yngre" förmågor som så småningom kan ta över. Vi önskar även få med någon tidigare politiker med intresse för sjukvårdsfrågor. Vi har ett särskilt intresse att träffa någon som kan medverka med en sekreterarsyssla.

Sjukvårdsgruppen består av 6-12 personer som är medlemmar i IDUN och tidigare arbetat som sjuksköterskor, sjukgymnaster eller läkare. Den leds av Jan Halldin. Om du vill medverka kontakta undertecknad.

Tore Södermark
0733626178

Nytt sjukvårdspolitiskt program

Vård - och omsorgspolitiskt programI höstas beslöt SPFIdun Dandryd att uppmana riksorganisationen att ta fram ett sjukvårdspolitiskt program. 

Riksstyrelsen har uppdaterat förbundets vård- och omsorgspolitiska program. Det beslutades vid kongressen 2017. En översyn var nödvändig för att utmönstra krav som uppfyllts tack vare framgångsrikt påverkansarbete

Programmet sammanfattar iakttagelser, analys samt förslag och krav på åtgärder. Programmet är skrivet för politiker och andra beslutsfattare. Det kan laddas med här.

Ordförande har ordet

Så har vi haft årsmöte i Idun och jag har fått förtroende att ytterligare ett år leda föreningen. På årsmötet beslutades om en höjning av årsavgiften för år 2021 till 265 kr per år, detta som en konsekvens av att Stockholmsdistriktet höjer sin årsavgift med 10 kr. Den del av årsavgift som tillfaller Idun är fortfarande 55 kr per år.

Jan Haldin avgick ur styrelsen och avtackades efter att varit styrelsemedlem i Idun i åtta år. Stadgarna säger att man inte ska sitta längre än så. Ann Hammarberg avgick också ur styrelsen, och vi har fått tre nya styrelsemedlemmar som vi välkomnar nämligen Björn Björnsson, Anita Enflo och Owe Svantegård.

Läs mer...

Varning för falska poliser!

PolisenDen senaste tiden har äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Det kan ske via telefon eller hembesök.

Läs mer...

Boken kommer

Har du eller någon du känner svårt att gå till biblioteket? Biblioteken i Danderyd erbjuder tillsammans med Röda Korset tjänsten Boken kommer.

Boken kommer är till för den som på grund av långvarig sjukdom, fysisk funktionsnedsättning eller annan orsak har svårt att själv ta sig till närmaste bibliotek. Det krävs inget läkarintyg, biståndsbeslut eller liknande för att få tillgång till tjänsten, det räcker med att anmäla sig till närmaste bibliotek. 

Som boken-kommer-låntagare kan du ringa biblioteket och beställa böcker. Böckerna levereras sedan hem till dig av en volontär från Röda Korset eller av bibliotekens personal. Det går också bra att lägga undan böcker på biblioteken så att de kan hämtas av hemtjänstpersonal, anhörig eller någon annan. Om du vill kan biblioteket ringa upp dig inför varje bokleverans.

Förutom vanliga böcker tillhandahåller biblioteket bland annat ljudböcker på skiva, tidningar och tidskrifter, filmer och böcker med stor stil. Alla bibliotekets medier är tillgängliga även för boken-kommer-låntagare.

Årsmötet 2020 - 11 februari

Spf Iduns årsmötet ägde rum tisdagen den 11 februari kl 14:30 på Kevinge Värdshus.

Läs mer...

Utflykten till Täby kyrka

Vi var ett trettital personer från Idun som en av de vackra men snöfattiga dagarna denna varma vinter åkte till Täby kyrka för att se på de vackra målningarna. Täby kyrka är från 1200-talet och Täby församlingskyrka. Predikstolen kommer från slottet Tre kronor och togs därifrån strax innan branden. I kyrkan hänger också begravningsvapnet för Johan Palmstruch, grundaren av vår svenska Riksbank 1668.

Läs mer...

Texten finns inte: f=5&s=2227 Återgå till webbsidan.

På gång

Inställt. 
Legenderna som gjorde oss så glada
Måndagen den 23 mars 2020 kl 14:30, Edsviksvägen 1A, 1 tr. Läs mer...

Föreningsmingel i Kevingehuset
Torsdagen den 2 april

Inställt.
Utflykt till Älvkarleby: Folkliv & militärhistoria

Tisdagen den 12 maj. Läs mer...

Inställt. 
Utflykt Birka
Tisdagen den 2 juni. Läs mer...

Hur vill du bo  i framtiden?
8000 av våra medlemmar i Stockholm besvarade en enkät om boendet i dag och i framtiden. SPF redovisar enkäten på seminarium 2020-03-26. Läs mer... 

Bridge
Det nu finns möjlighet att spela bridge på torsdagar för er som är intresserade. Hör av er till Åsa Orrgård på 08-755 69 93 eller asa.orrgard@telia.com.

Golf
Ingegerd Linton tfn 0709-66 56 65, epost: lintoningegerd@gmail.com 

Sjukvårdsgruppen

Vid träffen i december träffade sjukvårdsgruppen landstingsrådet Ella Bohlin (KD), som svarar för vårdutvecklingen, samt Kommunalrådet Hanna Bocander (M). Läs mer...

Möte med socialnämnden

Föreningen har träffat socialnämndens ordförande både i december och februari. Bla togs hemtjänsten och kvaliteten på vårdboendena upp. Läs mer på kommunsidan...

Bättre hantering av avfallet

SPF Idun har fått Ny Avfallsplan för Danderyd på remiss från kommunen. Planen finns på Danderyds webbsida: Tyck till om framtidens avfallshantering! Den är också utställd på Information Danderyd i Mörby C till den 17 mars. Om du har synpunkter på planen får du gärna höra av dig till oss, det hjälper oss när vi ska svara på remissen. 

Avfallsförslaget debatteras fn på Danderyds Debatt!

Ny webb: SPF Idun Danderyd Extra

Vi i styrelsen för SPF Idun Danderyd har inte tyckt att vi fullt ut kunnat berätta om vår verksamhet i förbundet webb. Därför att vi skapat en extrawebb där vi kan presentera vad vi gör mer som vi vill.

 

Webbar blir aldrig färdiga. De ska ständigt utvecklas efter hur den besöks  och vad besökarna säger hur de vill att den ska vara.

 

Så nu när du är här gör en rundtur och berätta sedan vad du tycker. Innehållet svarar vi alla för i styrelsen, men det mer tekniska faller på mig som utvecklat webben och svarar för vidareutvecklingen.

 

Hör av dig med ros och ris. 

 

Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com


Ta fram ett sjukvårdspolitiskt program

SPF Idun i Danderyd vill att SPF riks tar fram ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program.

Ökat inflytande i kommunen

Landets organisationer för pensionärer har gått samman för att öka inflytandet genom de kommunala pensionsärsråden.

Tillsammans mot ensamhet

Projekt som drivs sedan 2018 av seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO.

Seniorträffar

Här är programblad för januari - mars 2020 för Kevinge Seniorboende, Mörbygårdens Vänner, Idala Seniorträff, Träffpunkt Enebyberg och Sällskapet Amorina.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.