AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

Aktuellt

15 september 2020
Mitt digitala arv Hur skriver man om sig själv? För något år sedan lyssnade jag på Hans Iwan Bratt som pratade om Det digitala arvet. Det han menade var att det var viktigt att vi dokumenterar för eftervärlden hur vi har levat, vad vi har gjort, hur vår barndom var. Vi, som inte längre skriver brev. Läs mer...


Senioren september
15 september 2020
Läs mer...

En appel

15 september 2020
Till våra medlemmar i aktiv ålder För att vår förening ska kunna leva vidare och utvecklas krävs ett aktivt engagemang från medlemmarna. Därför behövs anmälningar från er som känner ansvar och vill bidra och få ett stimulerande uppdrag i styrelsearbetet eller som funktionär. Läs mer...


15 september 2020
Videomöte på nätet Iduns styrelsemöte i maj genomförde vi digitalt. Hans Iwan hade ordnat ett digitalt mötesrum och vi hade provat tekniken en vecka innan. Då fungerade den bra. Läs mer...


Kommande program

13 september 2020
Kommande program

17 september Idun-golfen
6 oktober Blomsterarrangemang
När vädret tillåter Promenader och kulturvandringar

Programmet för resten av hösten är under utarbetning, eftersom vi har Coronarestriktioner att ta hänsyn till.

Laila Månsson, florist, har satt av tre dagar för en kurs i blomsterbindning. Promenader och kulturvandringar kommer vi att ha om vädret tillåter. Om du är intresserad att följa med så berätta det för oss genom mail spf.idun@gmail.com eller tel 08-755 82 90, så gör vi en lista och hör av oss när det blir aktuellt.

Alla tillkommande aktiviteter kommer vi att presentera på nya hemsidan www.spfidundanderyd.se, eftersom nästa medlemsblad kommer först i slutet av november. Läs mer...


13 september 2020
Ett halvår med Covid-19 Carina Erlandsson, ordförande socialnämnden: Våren då Covid-19 sköljde över oss kommer vi väl aldrig glömma. Allt ställdes på ända och vi fick lära oss nya begrepp, förhållningssätt och vi fick lära känna statsepidemiolog Anders Tegnell. Som varje vardag, lugn som en filbunke, kom in i våra vardagsrum och berättade om antalet smittade, sjuka och avlidna i en ny sjukdom som ingen någonsin hade hört talas om. Läs mer...


13 september 2020
Ordföranden har ordet Gull Axén Så har vi denna sommar snart bakom oss. Denna sommar som absolut inte varit som vanligt. När vi hade värmeböljan runt midsommar trodde man väl att sommaren skulle bli varm och skön, men så blev den inte, , juli var kall, ofta regnig och blåsig, men augusti har varit varmare igen, som en sommar ska vara. Det har också varit ovanligt frodig grönska.  Läs mer...


21 maj 2020
"Seniorer mittemellan två val" Digitalt intressepolitiskt seminarium. Arr: SPF Stockholm. Onsdag 21 oktober kl. 10.00-13.00. Anmälan senast 9 oktober till marie.olofsson@spfseniorerna.se Telefon 08-692 32 65.
Läs mer...


21 maj 2020
Socialnämnden minskar äldres ensamhet Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att motverkar ensamhet hos äldre i kommunen och ge mer glädje.
Läs mer...


Vi har LOV

5 maj 2020
Lagen ger dig rätt att välja Lagen om valfrihet (LOV) ger dig rätt att välja när kommunen konkurrensutsätter verksamheter.
Läs mer...


5 maj 2020
Grannsamverkanbilen - vad är det? Bilen är vit med dekalen Trygg i Danderyd i samarbete med Polisen. Bilen körs runt i kommunen av mest av pensionärer. Förarna pratar med folk om trygghet och grannsamverkan, spana efter oklippta häckar, trasiga skyltar och lampor. Fel rapporteras till kommunen.
Läs mer...


5 maj 2020
Tänk att det gick så fort att i princip stänga ner Sverige för oss seniorer! Men vi måste hålla ut, hålla avstånd och tvätta händerna och hoppas att vi har någon som ser till att vi får mat och annat livsnödvändigt.
Läs mer...


5 april 2020
Släktforska på nätet. Nu är tiden inne för att forska om släkten. Det är spännande att få veta mer om tidigare generationer. Dessutom leder det till kontakter med kända och okända släktingar.
Läs mer...


 

5 maj 2020

 

Samtal med datorer

Medan datorn och människan talas vid
flyger timmarna spårlöst bort.
Att sitta och prata med datorn tar tid.
Livet är kort.

Elektronerna dunstar sin kos utan spår
och livet går verkligen fort.
Datorn pratar och timmarna går
och inget blir gjort.

Solon Sälgequist
Alias Alf Henriksson


26 mars 2020

Dags att gå på muséum!

Vi som isolerar oss i hemmen kan gå på muséum - om det är virtuellt. Besök t.ex. Louvren Pet!te Galer!e. Det är enkelt att röra sig mellan och inom rummen. Beskrivningarna är på franska, men bildernas språk är globalt.

Läs mer...


Kom med i sjukvårdsgruppen!

Du som är pensionerad sjukvårdsarbetare. Kom och delta i IDUNs sjukvårdsgrupp som sammanträder 3-4 gånger per termin.

Vi söker pensionerade sjukvårdsarbetare gärna "yngre" förmågor som så småningom kan ta över. Vi önskar även få med någon tidigare politiker med intresse för sjukvårdsfrågor. Vi har ett särskilt intresse att träffa någon som kan medverka med en sekreterarsyssla.

Sjukvårdsgruppen består av 6-12 personer som är medlemmar i IDUN och tidigare arbetat som sjuksköterskor, sjukgymnaster eller läkare. Den leds av Jan Halldin. Om du vill medverka kontakta undertecknad.

Tore Södermark
0733626178


Nytt sjukvårdspolitiskt program

Vård - och omsorgspolitiskt programI höstas beslöt SPFIdun Dandryd att uppmana riksorganisationen att ta fram ett sjukvårdspolitiskt program. 

Riksstyrelsen har uppdaterat förbundets vård- och omsorgspolitiska program. Det beslutades vid kongressen 2017. En översyn var nödvändig för att utmönstra krav som uppfyllts tack vare framgångsrikt påverkansarbete

Programmet sammanfattar iakttagelser, analys samt förslag och krav på åtgärder. Programmet är skrivet för politiker och andra beslutsfattare. Det kan laddas med här.


Varning för falska poliser!

PolisenDen senaste tiden har äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Det kan ske via telefon eller hembesök.

Läs mer...


Boken kommer

Har du eller någon du känner svårt att gå till biblioteket? Biblioteken i Danderyd erbjuder tillsammans med Röda Korset tjänsten Boken kommer.

Läs mer...

Hemtjänsten har blivit bättre

Hemtjänsten i Danderyd blev bättre 2019. Nu tycker 91% att den fungerar bra. Året innan var det bara 87%. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen. Diagrammet visar "Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning."

Källa: Kolada

/2020-01-30

Danderyd är alltmer tryggt

Danderyd klättrar på listan över hur tryggt det är att bo i olika kommuner. Danderyd flyttar upp 25 placeringar till plats 27 av 288 kommuner i Sverige, se Mitti.

Det framgår av en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram: Trygghet och säkerhet 2019

Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete – och rapporten visar på ett aktivt brottsförebyggande arbete bland kommunerna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

En källa till rapporten är kolada.se. Där kan man se att det inte finns fattiga och hungriga i vår kommun. Medellivslängden är lång för män och kvinnor. Men det finns många långtidssjukskrivna, fallolyckerna är vanligare och användningen av antibiotika är hög.

Utbildningsnivån är hög. Jämställdheten är god. Vattnet är bra. Inga problem med elleveranserna. Inkomsterna är goda och arbetslösheten är låg. Det har varit problem med att personer mellan 17-24 år vare sig arbetar eller studerar.

Tillgången på bredband är god liksom tillgången på kollektivtrafik. Men näringslivsklimatet är inte i topp. Kommen använder miljöbilar. Det gör även invånarna som kör ovanligt mycket med sina bilar.  

Den riktiga plumpen i Koladas sammanställning är att kommunen har ovanligt dålig ekonomi. 

/2020-01-27

Två miljoner har hjärt-kärlsjukdom

Hjärtforskaren Gorav Batra från Uppsala Universitet besökte vår förening den 27 november och informerade om förmaksflimmer, bl.a. om sin egen forskning för att förbättra prognosen för dem som diagnostiserats med sjukdomen.

Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.

Läs mer...

Besök på Djursholms begravningsplats

En ganska kylig men vacker höstdag fick vi en guidad visning av Djursholms begravningsplats under Gunnar By-Skoglunds ledning. Vi besökte först Altorps kapell, som är en rofylld byggnad med en vacker muralmålning och god akustik. Sedan promenerade vi runt på begravningsplatsen mellan kullarna, stora ekar och många gravstenar av natursten (vissa inristade direkt i berget som lagts i dagen) och fick höra många berättelser om platsen och dess historia.  

Läs mer...

Pensionärer i politiken

Var fjärde väljare 2018 var över 65 år, men bara två procent av riksdagsledamöterna hade den åldern efter valet förra året, visar en rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen och andelen äldre ledamöter har minskat över tid. Åldersfördelningen i politiska församlingar är däremot betydligt jämnare på kommunal och regional nivå, enligt rapporten.

Läs mer...

På gång

Föreläsning om artros
Artros är någonting som drabbar många av oss seniorer. Säker Senior kommer till oss och pratar om detta och visar övningar man kan göra.Tisdagen den 15 september kl 14.30, Edsviksvägen 1A, stora samlingssalen 1 tr. Kostnad för medlemmar 100 kr, gäster 120 kr. Anmälan och betalning senast 15 september till spf.idun@gmail.com eller tel 08-755 82 90, bg 5314-8979. Det finns 25 platser.

Blomsterarrangemang med Laila
Tisdagen den 6 oktober kl 14.30. Läs mer...

Hur vill du bo  i framtiden?
8000 av våra medlemmar i Stockholm besvarade en enkät om boendet i dag och i framtiden. SPF redovisar enkäten på seminarium 2020-03-26. Läs mer... 

Bridge
Det nu finns möjlighet att spela bridge på torsdagar för er som är intresserade. Hör av er till Åsa Orrgård på 08-755 69 93 eller asa.orrgard@telia.com.

Golf
Ingegerd Linton tfn 0709-66 56 65, epost: lintoningegerd@gmail.com 

Sjukvårdsgruppen

Vid träffen i december träffade sjukvårdsgruppen landstingsrådet Ella Bohlin (KD), som svarar för vårdutvecklingen, samt Kommunalrådet Hanna Bocander (M). Läs mer...

Möte med socialnämnden

Föreningen har träffat socialnämndens ordförande både i december och februari. Bla togs hemtjänsten och kvaliteten på vårdboendena upp. Läs mer på kommunsidan...

Bättre hantering av avfallet

SPF Idun har fått Ny Avfallsplan för Danderyd på remiss från kommunen. Planen finns på Danderyds webbsida: Tyck till om framtidens avfallshantering! Den är också utställd på Information Danderyd i Mörby C till den 17 mars. Om du har synpunkter på planen får du gärna höra av dig till oss, det hjälper oss när vi ska svara på remissen. 

Avfallsförslaget debatteras fn på Danderyds Debatt!

Ny webb: SPF Idun Danderyd Extra

Vi i styrelsen för SPF Idun Danderyd har inte tyckt att vi fullt ut kunnat berätta om vår verksamhet i förbundet webb. Därför att vi skapat en extrawebb där vi kan presentera vad vi gör mer som vi vill.

 

Webbar blir aldrig färdiga. De ska ständigt utvecklas efter hur den besöks  och vad besökarna säger hur de vill att den ska vara.

 

Så nu när du är här gör en rundtur och berätta sedan vad du tycker. Innehållet svarar vi alla för i styrelsen, men det mer tekniska faller på mig som utvecklat webben och svarar för vidareutvecklingen.

 

Hör av dig med ros och ris. 

 

Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com


Ta fram ett sjukvårdspolitiskt program

SPF Idun i Danderyd vill att SPF riks tar fram ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program.

Ökat inflytande i kommunen

Landets organisationer för pensionärer har gått samman för att öka inflytandet genom de kommunala pensionsärsråden.

Tillsammans mot ensamhet

Projekt som drivs sedan 2018 av seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO.

Seniorträffar

Här är programblad för januari - mars 2020 för Kevinge Seniorboende, Mörbygårdens Vänner, Idala Seniorträff, Träffpunkt Enebyberg och Sällskapet Amorina.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.