AktuelltAktiviteterArtiklarKommunenFörbundet SPFSeniorernaFöreningen i DanderydBli medlemDataskyddLogga in

21 maj 2020

Socialnämnden minskar
ensamheten hos de äldre

Den 11 maj tog Socialnämnden beslut om uppdrag till förvaltningen att tillsammans med verksamheterna ta fram åtgärder som motverkar ensamhet hos våra äldre i kommunen och som ger dem mer glädje.

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson skriver: Idag är livet på vård- och omsorgsboende helt annorlunda. Inga besök, inga glada barnskratt, inte ens gemensamma fikastunder. All verksamhet är helt och hållet fokuserad på att inte smitta eller smittas. Personalen ser mera ut som rymdmänniskor och det vänliga leendet kan knappt anas bakom plast visiret.

Alla kommunens utförare har nu möjlighet att söka bidrag innan den 1 juni. Där de berättar vad de ser för möjligheter och vad de behöver för stöd för att motverka ensamheten hos de äldre i deras vardag.

Fakta:
Socialnämnden har gett uppdrag till socialkontoret att tillsammans med kommunens utförare skyndsamt inventera vad som kan och behöver göras för att så snart som möjligt komma igång med aktiviteter som motverkar ensamhet för våra mest utsatta äldre. Särskilt med anledning av konsekvenserna av Coronapandemin. Stimulansmedel finns för ändamålet och utförarnas ansökan ska vara inkommen senast 1 juni.

Sammanfattning och foto 
Gabriella Zaunders SPF Idun Danderyd  

 

5 maj 2020

Vad är LOV?

I olika sammanhang får vi ofta frågor om LOV - Lagen om valfrihetssystem. Sedan några år gäller den i Danderyd.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 

Lagen gäller för kommuner, landsting och regioner när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden.

För oss i Danderyd innebär det att vi har rätt att välja vårdgivare både inom hemtjänsten som vård- och omsorgsboende bland de företag som har erhållit auktorisation (godkännande) av socialnämnden. Det innebär även att vi Danderydsbor har rätt söka boende i andra kommuner som har infört LOV t ex Täby eller Lidingö. Dock krävs att de som driver dessa boende måste ha godkänts av Danderyds kommun. Det gäller förstås även vice versa dvs invånare i andra kommuner kan välja ett boende i Danderyd givetvis om där finns ledig plats. 

Torsten Sjögren


 

5 maj 2020

Grannsamverkansbil, vad är det?

Hösten 2013 kom en inbjudan från kommunen i samverkan med polisen till en träff för att se om det fanns något intresse för att starta en grannsamverkansbil, som komplement till den grannsamverkansverksamhet som finns på flera håll i Danderyd. Intresset var stort, Banérsalen var välbesökt, det var över trettio personer som skrev på att de skulle vara med. Syftet var att skapa trygghet.

 

Jag som gärna lägger mig i saker och ting tog på mig att vara med i den grupp som skulle arbeta fram regler och rutiner. Vi fick många idéer från Täby, som hade varit igång ett tag. Det gällde t.ex.: När kör man? Var kör man? Hur bokar man sig för att köra? Vilka förkunskaper behöver man? Etc. etc. Jag håller fortfarande på med detta.

 

Det tog ungefär ett år att reda ut allting men i augusti 2014 kom bilen igång. Och sen dess har den rullat på våra vägar i hela Danderyd. Förmodligen har du sett den någon gång. Den är vit med dekaler Trygg i Danderyd i samarbete med Polisen. Innan Corona slog till mot oss var bilen ute samtliga vardagar i över ett års tid.

 

De som kör är vanligen pensionärer och leds av en styrgrupp på sex personer. Allt sker på frivillig basis, den enda ersättning man får är en lunch på några av kommunens skolor när man är ute och kör. Danderyds kommun står för kostnaderna för bilen. För de flitigaste förarna lockar en jullunch på Slottet. Nya förare är alltid välkomna. På kommunens hemsida brukar det finnas en sida där man kan anmäla sig om man vill börja köra.

 

Den som vill börja köra får en introduktionskurs på c:a två timmar. Vi har under åren utbildat en bra bit över hundra förare och har i nuläget på listan över förare ett 40-tal aktiva, alla fortsätter inte efter utbildningen eller har hoppat av. Varje vecka kommer ett veckobrev till aktiva förare med information om vad som har varit och tips och information om vad som händer framöver.

 

Man är alltid två personer i bilen, har på sig en gul väst och kör långsamt på vägarna efter eget val., huvudsakligen på dagtid. Det viktiga är att synas, prata med folk om trygghet och grannsamverkan, spana efter olåsta stegar, oklippta häckar, olåsta cyklar, trasiga skyltar och lampor. Återvinningsstationerna besöks regelbundet. Alla fel rapporteras till respektive ansvarig, FTI eller kommunen.  Om det varit ett inbrott sätter vi upp lappar i närheten av den fastighet som drabbats om att polisen söker information som kan hjälpa dem i deras spaningsarbete.

 

Några gånger om året gör polisen specialinsatser i ett begränsat område som varit utsatt för inbrott. Då samlas grannnsamverkansbilarna från Danderyd, Täby och Vallentuna och flera polisbilar för att göra en koncentrerad informationsinsats i området under ett par timmar.

 

Förarna träffas en gång i månaden för att utbyta erfarenheter eller träffa personer som har samband med trygghetsarbete. Flera av våra politiker har varit med som passagerare för att få en inblick i vår verksamhet.

 

Gull Axén


5 maj 2020

Ordförande har ordet, maj

Tänk att det gick så fort att i princip stänga ner Sverige för oss seniorer!

Vi vet inte hur länge vi måste hålla hos hemma, inte gå på några evenemang, inte träffa barn och barnbarn IRL (som datafolk säger, betyder in real life) distansera oss socialt. Man ska gå över till den digitala världen, som inte alla av oss är så bra på. Men kramarna då? Det går inte att kramas digitalt. Vi kan inte besöka gamla kompisar som kanske lever ensamma, får bara höras per telefon, men det är inte samma sak. Men vi måste hålla ut, hålla avstånd och tvätta händerna och hoppas att vi har någon som ser till att vi får mat och annat livsnödvändigt. 

 

Läs mer...


5 maj 2020

 

Samtal med datorer

Medan datorn och människan talas vid
flyger timmarna spårlöst bort.
Att sitta och prata med datorn tar tid.
Livet är kort.

Elektronerna dunstar sin kos utan spår
och livet går verkligen fort.
Datorn pratar och timmarna går
och inget blir gjort.

Solon Sälgequist
Alias Alf Henriksson


24 april 2020

Nya aktiviteter startar i augusti

Programmet för resten av hösten är under utarbetning. Laila Månsson, florist, har satt av tre dagar för en kurs i blomsterbindning. Vi planerar att få ett fördrag om begravning och testamente, vi hoppas få besök av New Orleans, som spelat för oss tidigare och lite annat smått och gott. Seniordagen brukar vara andra veckan i november. I dessa Corona-tider är allting skrivet med en viss reservation, vi vet ju inte hur långt framöver vi kommer att vara påverkade av virusspridningen.


5 april 2020

Släktforska på nätet

Nu är tiden inne för att forska om släkten. Det är spännande att få veta mer om tidigare generationer. Dessutom leder det till kontakter med kända och okända släktingar.

En del forskar genom att besöka arkiven. Riksarkivet skriver

I våra arkiv finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift sig, flyttat eller deltagit i husförhör. Vi har privata arkiv med dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet. Det mest primära materialet för släktforskning når du även på Internet via Riksarkivets Digitala forskarsal.  Allt det som inte är mikrofilmat eller digitaliserat, kan du själv beställa fram och läsa i original i våra forskarsalar.

Läs mer om släktforskning på Riksarkivets webb.

Men forskningen om släkten kan också göras på Internet. Det finns massor av bra och lätt tillgängliga källor. Och det behöver inte kosta något. Det finns program som man kan ladda hem till sin egen dator och program i nätet. 

Här är Wikirötters lista över program Det är viktigt att programmet använder standarden GEDCOM så att det bli möjligt att föra över data till annat program om man vill byta. Några bra länkar:

  • MyHeritage. Max 250 personer. Annars kostar det.
  • Disgen. Utvecklat av föreningen Dis. 750 kr/abonnemang + 190 kr/medlemsavgift 
  • Geni Ägs av MyHeritage. Har 142 miljoner personuppgifter. Basversionen är gratis. Man kan ladda upp en DNA-profil och få systemet att rapportera släktingar. Bra sökmöjligheter. Möjlighet att lägga till och ändra uppgifter.  Men det kan inte användas som ett eget släktträd då vem som helst kan ändra de uppgifter du lagt in.
  • Gramps Kan användas på Windows, mm. Gratis.

DNA har förändrat släktforskningen. Genom att publicera en liten del av sitt eget DNA kan man få en lista över tänkbara släktingar. Här får du veta mer.

Själv använder jag Webtrees på en Linuxserver. Här är mitt släktträd. Efter 10 år så innehåller det 2 380 personuppgifter varav 1 288 är avlidna. Det finns 545 fotografier och 4 208 uppgifter om födelse, död, vigslar, skilsmässor utbildning, yrke, bokutgivning, mm. Vi är 50 personer som medverkar i forskningen.

/Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com


26 mars 2020

Dags att gå på muséum!

Vi som isolerar oss i hemmen kan gå på muséum - om det är virtuellt. Besök t.ex. Louvren Pet!te Galer!e. Det är enkelt att röra sig mellan och inom rummen. Beskrivningarna är på franska, men bildernas språk är globalt.

Läs mer...


10 mars 2020

Corona-viruset och SPF Seniorerna

Idag har Folkhälsomyndigheten informerat att de ser tecken på en samhällsspridning av corona-viruset i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

SPF Seniorerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget så rekommenderar myndigheten inte att allmänna sammankomster ska ställas in. Ordinarie föreningsverksamhet kan därför genomföras om föreningen så önskar. Myndigheten har även en generell rekommendation att allmänheten inte i onödan ska besöka sjukhus eller äldreboenden. Det innebär att SPF Seniorerna rekommenderar att föreningsaktiviteter på sjukhus och äldreboenden bör ställs in tills vidare. Även volontärverksamhet som till exempel sjukbesök hos äldre bör genomföras med stor restriktivitet om det finns symtom på luftvägsinfektion.

SPF Seniorerna rekommenderar att ni följer informationen på Folkhälsomyndighetens och 1177 Vårdguidens hemsidor.

Peter Sikström
Generalsekreterare SPF Seniorerna


Kom med i sjukvårdsgruppen!

Du som är pensionerad sjukvårdsarbetare. Kom och delta i IDUNs sjukvårdsgrupp som sammanträder 3-4 gånger per termin.

Vi söker pensionerade sjukvårdsarbetare gärna "yngre" förmågor som så småningom kan ta över. Vi önskar även få med någon tidigare politiker med intresse för sjukvårdsfrågor. Vi har ett särskilt intresse att träffa någon som kan medverka med en sekreterarsyssla.

Sjukvårdsgruppen består av 6-12 personer som är medlemmar i IDUN och tidigare arbetat som sjuksköterskor, sjukgymnaster eller läkare. Den leds av Jan Halldin. Om du vill medverka kontakta undertecknad.

Tore Södermark
0733626178


Nytt sjukvårdspolitiskt program

Vård - och omsorgspolitiskt programI höstas beslöt SPFIdun Dandryd att uppmana riksorganisationen att ta fram ett sjukvårdspolitiskt program. 

Riksstyrelsen har uppdaterat förbundets vård- och omsorgspolitiska program. Det beslutades vid kongressen 2017. En översyn var nödvändig för att utmönstra krav som uppfyllts tack vare framgångsrikt påverkansarbete

Programmet sammanfattar iakttagelser, analys samt förslag och krav på åtgärder. Programmet är skrivet för politiker och andra beslutsfattare. Det kan laddas med här.


Ordförande har ordet

Så har vi haft årsmöte i Idun och jag har fått förtroende att ytterligare ett år leda föreningen. På årsmötet beslutades om en höjning av årsavgiften för år 2021 till 265 kr per år, detta som en konsekvens av att Stockholmsdistriktet höjer sin årsavgift med 10 kr. Den del av årsavgift som tillfaller Idun är fortfarande 55 kr per år.

Jan Haldin avgick ur styrelsen och avtackades efter att varit styrelsemedlem i Idun i åtta år. Stadgarna säger att man inte ska sitta längre än så. Ann Hammarberg avgick också ur styrelsen, och vi har fått tre nya styrelsemedlemmar som vi välkomnar nämligen Björn Björnsson, Anita Enflo och Owe Svantegård.

Läs mer...


Varning för falska poliser!

PolisenDen senaste tiden har äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. Det kan ske via telefon eller hembesök.

Läs mer...


Boken kommer

Har du eller någon du känner svårt att gå till biblioteket? Biblioteken i Danderyd erbjuder tillsammans med Röda Korset tjänsten Boken kommer.

Läs mer...


Årsmötet 2020 - 11 februari

Spf Iduns årsmötet ägde rum tisdagen den 11 februari kl 14:30 på Kevinge Värdshus.

Läs mer...


Utflykten till Täby kyrka

Vi var ett trettital personer från Idun som en av de vackra men snöfattiga dagarna denna varma vinter åkte till Täby kyrka för att se på de vackra målningarna. Täby kyrka är från 1200-talet och Täby församlingskyrka. Predikstolen kommer från slottet Tre kronor och togs därifrån strax innan branden. I kyrkan hänger också begravningsvapnet för Johan Palmstruch, grundaren av vår svenska Riksbank 1668.

Läs mer...

Hemtjänsten har blivit bättre

Hemtjänsten i Danderyd blev bättre 2019. Nu tycker 91% att den fungerar bra. Året innan var det bara 87%. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen. Diagrammet visar "Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning."

Källa: Kolada

/2020-01-30

Danderyd är alltmer tryggt

Danderyd klättrar på listan över hur tryggt det är att bo i olika kommuner. Danderyd flyttar upp 25 placeringar till plats 27 av 288 kommuner i Sverige, se Mitti.

Det framgår av en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram: Trygghet och säkerhet 2019

Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete – och rapporten visar på ett aktivt brottsförebyggande arbete bland kommunerna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.

En källa till rapporten är kolada.se. Där kan man se att det inte finns fattiga och hungriga i vår kommun. Medellivslängden är lång för män och kvinnor. Men det finns många långtidssjukskrivna, fallolyckerna är vanligare och användningen av antibiotika är hög.

Utbildningsnivån är hög. Jämställdheten är god. Vattnet är bra. Inga problem med elleveranserna. Inkomsterna är goda och arbetslösheten är låg. Det har varit problem med att personer mellan 17-24 år vare sig arbetar eller studerar.

Tillgången på bredband är god liksom tillgången på kollektivtrafik. Men näringslivsklimatet är inte i topp. Kommen använder miljöbilar. Det gör även invånarna som kör ovanligt mycket med sina bilar.  

Den riktiga plumpen i Koladas sammanställning är att kommunen har ovanligt dålig ekonomi. 

/2020-01-27

Två miljoner har hjärt-kärlsjukdom

Hjärtforskaren Gorav Batra från Uppsala Universitet besökte vår förening den 27 november och informerade om förmaksflimmer, bl.a. om sin egen forskning för att förbättra prognosen för dem som diagnostiserats med sjukdomen.

Idag lever rekordmånga människor i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. I vintras meddelade Socialstyrelsen att antalet drabbade för första gången har passerat två miljoner.

Läs mer...

Besök på Djursholms begravningsplats

En ganska kylig men vacker höstdag fick vi en guidad visning av Djursholms begravningsplats under Gunnar By-Skoglunds ledning. Vi besökte först Altorps kapell, som är en rofylld byggnad med en vacker muralmålning och god akustik. Sedan promenerade vi runt på begravningsplatsen mellan kullarna, stora ekar och många gravstenar av natursten (vissa inristade direkt i berget som lagts i dagen) och fick höra många berättelser om platsen och dess historia.  

Läs mer...

Pensionärer i politiken

Var fjärde väljare 2018 var över 65 år, men bara två procent av riksdagsledamöterna hade den åldern efter valet förra året, visar en rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen och andelen äldre ledamöter har minskat över tid. Åldersfördelningen i politiska församlingar är däremot betydligt jämnare på kommunal och regional nivå, enligt rapporten.

Läs mer...

På gång

Guidad visning av Bergianska trädgården
Tisdagen den 18 augusti kl 11.00. Läs mer...

Föreläsning om artros
Artros är någonting som drabbar många av oss seniorer. Säker Senior kommer till oss och pratar om detta och visar övningar man kan göra.Tisdagen den 15 september kl 14.30, Edsviksvägen 1A, stora samlingssalen 1 tr. Kostnad för medlemmar 100 kr, gäster 120 kr. Anmälan och betalning senast 15 september till spf.idun@gmail.com eller tel 08-755 82 90, bg 5314-8979. Det finns 25 platser.

Blomsterarrangemang med Laila
Tisdagen den 6 oktober kl 14.30. Läs mer...

Hur vill du bo  i framtiden?
8000 av våra medlemmar i Stockholm besvarade en enkät om boendet i dag och i framtiden. SPF redovisar enkäten på seminarium 2020-03-26. Läs mer... 

Bridge
Det nu finns möjlighet att spela bridge på torsdagar för er som är intresserade. Hör av er till Åsa Orrgård på 08-755 69 93 eller asa.orrgard@telia.com.

Golf
Ingegerd Linton tfn 0709-66 56 65, epost: lintoningegerd@gmail.com 

Sjukvårdsgruppen

Vid träffen i december träffade sjukvårdsgruppen landstingsrådet Ella Bohlin (KD), som svarar för vårdutvecklingen, samt Kommunalrådet Hanna Bocander (M). Läs mer...

Möte med socialnämnden

Föreningen har träffat socialnämndens ordförande både i december och februari. Bla togs hemtjänsten och kvaliteten på vårdboendena upp. Läs mer på kommunsidan...

Bättre hantering av avfallet

SPF Idun har fått Ny Avfallsplan för Danderyd på remiss från kommunen. Planen finns på Danderyds webbsida: Tyck till om framtidens avfallshantering! Den är också utställd på Information Danderyd i Mörby C till den 17 mars. Om du har synpunkter på planen får du gärna höra av dig till oss, det hjälper oss när vi ska svara på remissen. 

Avfallsförslaget debatteras fn på Danderyds Debatt!

Ny webb: SPF Idun Danderyd Extra

Vi i styrelsen för SPF Idun Danderyd har inte tyckt att vi fullt ut kunnat berätta om vår verksamhet i förbundet webb. Därför att vi skapat en extrawebb där vi kan presentera vad vi gör mer som vi vill.

 

Webbar blir aldrig färdiga. De ska ständigt utvecklas efter hur den besöks  och vad besökarna säger hur de vill att den ska vara.

 

Så nu när du är här gör en rundtur och berätta sedan vad du tycker. Innehållet svarar vi alla för i styrelsen, men det mer tekniska faller på mig som utvecklat webben och svarar för vidareutvecklingen.

 

Hör av dig med ros och ris. 

 

Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com


Ta fram ett sjukvårdspolitiskt program

SPF Idun i Danderyd vill att SPF riks tar fram ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program.

Ökat inflytande i kommunen

Landets organisationer för pensionärer har gått samman för att öka inflytandet genom de kommunala pensionsärsråden.

Tillsammans mot ensamhet

Projekt som drivs sedan 2018 av seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO.

Seniorträffar

Här är programblad för januari - mars 2020 för Kevinge Seniorboende, Mörbygårdens Vänner, Idala Seniorträff, Träffpunkt Enebyberg och Sällskapet Amorina.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
Edsviksvägen 1 A 182 57 DANDERYD
Telefon: 08-7558290 spf.idun@telia.com
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.